Cathair Sevierville - Lógó

Cuir tús le Cíos Gearrthéarmach i Sevierville

Ceadanna Beoir

Ní mór do dhaoine ar mian leo beoir a dhíol, a stóráil le díol, a dháileadh le díol, nó beoir a mhonarú laistigh den chathair a pdf cead (3.07 MB) ó Bhord Beoir na Cathrach. Tosaíonn an próiseas seo trí iarratas a fháil ar a pdf cead beorach (3.07 MB) agus cóip den  pdf Ordú Beoir na Cathrach (2.94 MB) ar líne nó ó oifig Taifeadta na Cathrach.

seo pdf iarratas (3.07 MB) Ní mór é a líonadh amach, a notarized, agus ansin a chur ar ais chuig oifig an City Recorder le táille iarratais $500 neamh-inaisíoctha a íoc. Sula n-íoctar táillí, ba cheart d’iarratasóir athbhreithniú a dhéanamh ar na ceanglais éagsúla a bhaineann le beoir a dhíol. Tá an pdf iarratas (3.07 MB) , seiceáil cúlra, agus fíorú na riachtanas atá leagtha amach sa pdf ordanás beoir (2.94 MB) a thiomsaíonn oifig Taifeadta na Cathrach, a sceidealaíonn cruinniú den Bhord Beoir. Tagann Bord Beoir Chathair Sevierville le chéile go sealadach ar an 3ú Luan de gach mí ag 11:30 am ag Ionad Cathartha Sevierville atá suite ag 130 Gary Wade Boulevard, Sevierville, Tennessee. Tá iarratais dlite faoin 4ú Aoine de gach mí le go mbreithneofar iad do chlár oibre Bhord Beoir na míosa dár gcionn.

Léigh níos mó: Ceadanna Beoir

Bord Beoir

Ní mór d’aon duine nó daoine ar mian leo beoir a dhíol, a stóráil le díol, a dháileadh le díol, nó beoir a mhonarú laistigh den chathair a chomhdú. pdf iarratas (3.07 MB) agus cead a fháil ón mBord Beoir roimh dhíol, stóráil, dáileadh nó beoir a mhonarú. Tá cruinnithe Boird Beoir sceidealta de réir mar is gá; go ginearálta a dtugtar ar an 3ú Luan den mhí.

Eolas faoin mBord Beoir

Teagmháil

Ceisteanna Beoir

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Fón: 865.453.5504

Doiciméid